هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1399- هدایا و جوایز
هدایا و جوایز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/13 | 
هدایا و جوایز مقالات برتر

به اطلاع نویسندگان محترم مقالات می‌رساند که مقالات پس از ارائه‌ در کنگره مطابق فرم داوری پیوست مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و به سه مقاله برتر جوایزی اهدا می‌گردد:

جایزه مقاله اول: 3 میلیون تومان

جایزه مقاله دوم: 2 میلیون تومان

جایزه مقاله سوم: 1 میلیون تومانفرم داوری مقالات

مشاهده مقالات برتر ششمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران

نشانی مطلب در وبگاه هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1399:
http://asi2021.aesi.ir/find.php?item=1.94.46.fa
برگشت به اصل مطلب