هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1399- مشخصات حامیان
تعریف حامیان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/22 | 
تعاریف حامی ویژه، حامی ارزشی، حامی شایسته، حامی پشتیبان و امکاناتی که کنگره می‌تواند در اختیار حامیان قرار دهد به شرح ذیل‌اند:
 
  1. غرفه نمایشگاه
  2. قرار گرفتن لوگو در پوستر
  3. امکان ثبتنام رایگان در کنگره برای تعداد محدود
  4. تحویل تعدادی از  بسته‌های مخصوص ثبتنامکنندگان
  5. قرار گرفتن در صفحات اول کتابچه کنگره
  6. تقدیر و تشکر در اختتامیه و اختصاص نشان
  7. قرار دادن آرم و معرفی در کتاب نمایشگاه
  8. قرار دادن آرم و معرفی روی جلد کتاب نمایشگاه


بر اساس امکانات یادشده بالا تعاریف حامیان به شرح جدول زیر است:نشانی مطلب در وبگاه هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1399:
http://asi2021.aesi.ir/find.php?item=1.90.41.fa
برگشت به اصل مطلب