هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1399- محورهای تخصصی
محورهای تخصصی هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/5 | 
 
صوتیّات فیزیکی (فیزیکال آکوستیکز)
Physical Acoustics
بررسی پدیده‌های بنیادی امواج صوتی در تمام بازه‌ بسامدی و درتمام محیط‌های مادی با استفاده از انواع رویکرد‌ها
جوّ صوتیّات(اَتمسفریک آکوستیکز)
Atmospheric Acoustics
سازوکار انتشار امواج صوتی در جوّ کره زمین
زیست‌صوتیّات (بایوآکوستیکز)
Bioacoustics
اثر امواج صوتی بر موجودات زنده
آوصوتیّات (هایدروآکوستیکز)
Hydroacoustics
انتشار امواج صوتی در آب، عوامل مؤثر و ...
زمین‌صوتیّات (جیئوآکوستیکز)
Geoacoustics
انتشار امواج صوتی در زمین و بررسی امواج لرزه‌صوتی، عوامل و ...
آوافیزیک (سونوفیزیکز)
Sonophysics
اندرکنش حباب و صدا، گرماصوتیّات، ...
آواشیمی (سونوکی‌میستری)
Sonochemistry
اثر صدا بر واکنش‌های شیمیایی و فیزیکی
صوتیّات محاسباتی (کامپیوتی‌شنال آکوستیکز)
Computational Acoustics
شیوه‌های نوین محاسبه و شبیه‌سازی امواج صوتی و پدیده‌های صوتیّات
موج‌دیس‌ها (ویوفرمز)
Waveforms
بررسی روش‌های استخراج اطلاعات و تحلیل بیشتر از امواج صدا
سازه صوتیّات (اِستراکچرال آکوستیکز)
Structural Acoustics
سازوکار اندرکنش سازه و امواج صدا
جاذب‌های صوتی (آکوستیک اَبزورپشن)
Acoustic Absorptions
بررسی سازوکارهای جذب صدا و یا کاهش آن
روان‌صوتیّات (سایکوآکوستیکز)
Psycoacoustics
بررسی اثرات امواج صوتی بر روان انسان
پردازش گفتار (اسپیچ پراسسینگ)
Speech Processing
مخابرات صوتی زیرآب (آندرواتر آکوستیک کام‌یونیکِی‌شن)
Underwater Acoustic Communication
نشانی مطلب در وبگاه هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1399:
http://asi2021.aesi.ir/find.php?item=1.53.21.fa
برگشت به اصل مطلب