هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1399- اهداف
اهداف هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران اهداف هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/12 | 

اهداف هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران

  • ​​​تبادل دستاوردهای علمی بین دست‌اندرکاران صوتیّات کشور
  • رایزنی‌ها و تعاملات گسترده با دست‌اندرکاران صوتیّات کشور اعم از اساتید، محققان، صنعتگران و دانشجویان

  • برگزاری کارگاه‌ها در جهت گسترش، پیشبرد، ارتقای علمی و پرورش نیروهای متخصص در زمینه صوتیّات

  • برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی صوتی در جهت آشنایی عموم متقاضیان با دستاوردهای فناورانه در صوتیّات

نشانی مطلب در وبگاه هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1399:
http://asi2021.aesi.ir/find.php?item=1.51.19.fa
برگشت به اصل مطلب