هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1399- مقدمه
مقدمه مقدمه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/12 | 
بدنبال برگزاری کنگره‌های قبلی انجمن مهندسی صوتیّات ایران، به‌حول و قوه الهی و با کمک و یاری دانشمندان و حامیان این حوزه و در راستای تحقق اهداف انجمن، هفتمین کنگره انجمن در سطح ملی در اسفندماه سال جاری در دبیرخانه انجمن مهندسی صوتیّات ایران، برگزار خواهدشد.
بدین‌وسیله از کلیه اساتید، محققان، صنعتگران و دانشجویان گرامی دعوت می‌شود تا با ارائه مقالات علمی و دستاوردهای صنعتی-پژوهشی خود در زمینه‌های مختلف مهندسی صوتیّات، با این کنگره همکاری نموده و بر غنای علمی آن بیفزایند.
نشانی مطلب در وبگاه هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1399:
http://asi2021.aesi.ir/find.php?item=1.50.20.fa
برگشت به اصل مطلب